Παράδειγμα: Εγνατία 123 Θεσσαλονίκη

   

Γράψτε το Ονοματεπώνυμο που αναγράφεται στο θυροτηλέφωνο.